กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “Wonders of Thai Jewels” ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับไทยสู่สากล - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 2 October 2022

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “Wonders of Thai Jewels” ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “Wonders of Thai Jewels”

ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยสู่สากล

กรุงเทพฯ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญสร้าง ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิด “Wonders of Thai Jewels: มหัศจรรย์อัญมณีและเครื่องประดับไทย” ผ่านการนำเสนอจุดเด่นของอุตสาหกรรม ซึ่งมีที่มาจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ช่างฝีมือไทยมีทักษะ ความเชี่ยวชาญและความประณีต ในการรังสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบชั้นเลิศ แคมเปญครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย (Country Image) ให้เป็นที่จดจำในฐานะผู้ผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้อยู่ชั้นแนวหน้าในระดับสากล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญที่สุดของประเทศ จัดเป็นสินค้าส่งออกใน 10 อันดับแรกของสินค้าส่งออกรวมของไทย สามารถทำรายได้เกือบ 2 แสนล้านบาท ในปี 2564 และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานสูงถึงกว่า 664,000 คน โดยรัฐบาลมีนโนยบายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ และความเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมานานหลายทศวรรษ รวมทั้งบุคลากรของไทยที่มีทักษะฝีมือขั้นสูงและความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพที่ไม่เหมือนใคร ประกอบกับความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตและขนส่ง และความพร้อมด้านวัตถุดิบคุณภาพ ทำให้แบรนด์ใหญ่ระดับโลกหลายแบรนด์ได้เลือกให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้ามานานหลายทศวรรษ”

การสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นศิลปะขั้นสูงแขนงหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยมีวัฒนธรรมการสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับมาตั้งแต่อดีต ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน จนเป็นที่มาของอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีเอกลักษณ์โดนเด่นและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีช่างฝีมือไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์เครื่องประดับสุดอลังการให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย

แคมเปญ “Wonders of Thai Jewelsสะท้อนจุดเด่นของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยผ่านภาพยนตร์แฟชั่นที่นำแสดงโดย “ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง” นางแบบและนักแสดงไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติ โดยเนื้อหาของภาพยนตร์ประกอบด้วย 5 ธีมหลัก ได้แก่

● Heritage – มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องประดับที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

● Craftsmanship – หัตถศิลป์และทักษะของช่างฝีมือไทยในการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง

● Creativity – ความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของนักออกแบบไทย ที่ทำให้เครื่องประดับมีเอกลักษณ์

● Audacity - ความพิถีพิถันและความกล้าหาญของช่างฝีมือไทยในการเจียระไนและปรับปรุงคุณภาพพลอย

● Natural Resources – ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของไทย อันเป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบในการทำเครื่องประดับ ดังเช่น ไข่มุก พลอยสี และทับทิมสยาม

แคมเปญ “Wonder of Thai Jewels” จะเผยแพร่ในสื่อชั้นนำ ทั้งสื่อดิจิทัลไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube, Facebook, Instagram, Weibo) และประชาสัมพันธ์สู่ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั่วโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รับชมภาพยนตร์โฆษณาผ่านช่องทาง Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X5nM3awh0xE

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์