มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จับมือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าให้โอกาสการเข้าถึงสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 3 August 2022

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จับมือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าให้โอกาสการเข้าถึงสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่


มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จับมือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าให้โอกาสการเข้าถึงสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่

แม้วิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง แต่การเดินทางของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ภายใต้บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ยังคงผนึกกำลังพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน เดินทางมอบสุขภาพฟันที่ดีให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพฟันอีกด้วย ภายใต้รูปแบบการให้บริการเป็น New Normal Mobile Dental  Service สอดรับกับสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ล่าสุดขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม, โรงเรียนอุทยานศึกษา อำเภอเหนือคลอง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม และโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อำเภอเมือง

มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า “กว่า 7 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กไทยด้านทันตสุขภาพ โดยหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ถือเป็นหน่วยแรก ๆ ที่ยังคงออกให้บริการ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังคงดำเนินอยู่ผ่านการดำเนินโครงการร่วมกับ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิ ทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ ละจังหวัด ระดมทีมทันตแพทย์ให้บริการตรวจและรักษาฟันฟรีมอบโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ”

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “ขอขอบคุณแทนเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการจากหน่วยรถทันตกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงสุขภาพฟันที่ดี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากความร่วมมือหลายภาคส่วนที่มาดำเนินการ ในส่วนของทางจังหวัดพร้อมจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รับประโยชน์มากที่สุด เพื่อเป็นรากฐานผลักดันการสร้างคุณภาพสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนต่อไป”

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กไทยต่อไป ถึงแม้สถานการณ์วิกฤตโควิดและเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ แต่เราเห็นปัญหาสุขภาพฟันเป็นปัญหาที่สำคัญของวัยเด็กที่ยังต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งการรักษาและป้องกันให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม, โรงเรียนอุทยานศึกษา อำเภอเหนือคลอง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม และโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อำเภอเมือง โดยคาดว่าการออกหน่วยจะสามารถให้บริการเด็ก ๆ ประมาณ 800 คน อย่างไรก็ดีเป้าหมายนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน”

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างออกหน่วย ระยะเวลาโครงการรวม 10 ปี (2558-2567) ตั้งแต่ปี 2558-2565 ให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 40,000 คน

ท่านสามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ ด้วยการสนับสนุนโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เทใจ https://taejai.com/th/d/rmhcthailand_dentalcare/ (หักลดหย่อนภาษีได้) หรือร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิฯ https://www.rmhc.or.th/th/index.php หรือ บริจาคผ่าน Bank Application โดย Scan QR Code บน Facebook/กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ/ บริจาคผ่านเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ/ เครื่องคิดเงิน/ กล่องรับบริจาคไดร์ฟทรูที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา/ ทรูมันนี่ วอลเล็ท/ K+ Market/ ปันบุญ by ttb ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailandNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์