"จัมโบ้บิ๊กเปาไก่พริกไทยดำ แพลนต์เบสต์" อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์ ชวนทำบุญ ตักบาตร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 July 2022

"จัมโบ้บิ๊กเปาไก่พริกไทยดำ แพลนต์เบสต์" อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์ ชวนทำบุญ ตักบาตร"จัมโบ้บิ๊กเปาไก่พริกไทยดำ แพลนต์เบสต์"

อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์ ชวนทำบุญ ตักบาตรวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

วีจีฟอร์เลิฟ หรือ VG for Love "อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์" ดีเดย์เปิดตัว จัมโบ้บิ๊กเปาไก่พริกไทยดำ แพลนต์เบสต์ เอาใจสายวีแกน โดยใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ อาทิ พริกไทย รากผักชี และกระเทียม อุดมไปด้วยสารอาหารจากเห็ดเข็มทอง ขนุนอ่อน และเห็ดออรินจิ สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก "Plant-Based Diet" ที่มีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ และช่องทางออนไลน์ ราคาเพียง 28 บาท "ดีต่อเรา…ดีต่อโลก" เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่ใกล้เข้ามาถึง VG for Love "อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์" ชวนทำบุญ ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มความสุขกายใจ และได้บุญ

อานิสงส์ 10 ประการ ของการไม่ทานเนื้อสัตว์ คือ

1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้

4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

5. มีอายุมั่นขวัญยืน

6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด

7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล

8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน

9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ

10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณจะมู่งสู่สุคติโลก

#VGforLove #วีจีฟอร์เลิฟ #อร่อยง่ายไม่มีเนื้อสัตว์ #ดีต่อเราดีต่อโลก #PlantBasedDiet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์