สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 14 July 2022

สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนาม มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตพลับเพลาไชย เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์