ก.อุตฯ-กทม.-เอสซีจี ผนึกกำลังแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ ผ่านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 July 2022

ก.อุตฯ-กทม.-เอสซีจี ผนึกกำลังแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ ผ่านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิกก.อุตฯ-กทม.-เอสซีจี ผนึกกำลังแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ ผ่านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กทม. เอสซีจี จัดทำโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ชุมชนกมาลุลอิสลาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้ร่วมบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

โดยในการดำเนินการนำร่องที่คลองแสนแสบร่วมกัน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การร่วมตรวจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 2 จำนวน 62 แห่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2565 ซึ่งกระทรวงฯ
พร้อมสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ กทม. ในการให้ความรู้ การตรวจกำกับในเชิงแนะนำ
และการดำเนินคดีหากพบสถานประกอบการ กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งทางเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
2. การติดตั้งและใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ณ สถานที่จริง (Onsite) โดยกระทรวงฯ ร่วมกับ เอสซีจี ดำเนินการจัดสร้างระบบฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกมาลุลอิสลาม ซึ่งจะช่วยลดการระบายน้ำเสียของชุมชนลงคลองแสนแสบตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

3. การผลิตถังดักไขมัน 1,500 ถัง เพื่อนำไปติดตั้งแก่บ้านเรือนและชุมชนริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ในพื้นที่ 21 เขต ปัจจุบัน กระทรวงฯ ได้ส่งมอบถังดักไขมันแล้ว 1,122 ถัง ซึ่งจะส่งมอบครบถ้วนภายในเดือนนี้

“กระทรวงฯ ได้สนองพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาสู่การปฏิบัติด้วยการร่วมพัฒนาคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งนอกจากโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบแล้ว ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการใน 10 คลองและแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และการส่งมอบถังดักไขมันในวันนี้ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากพลังความสามัคคีของทุกฝ่าย” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอสซีจี มีความมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ชุมชนกมาลุลอิสลาม” เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาน้ำเสียในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำสาธารณะ

สำหรับโครงการดังกล่าว เอสซีจีได้สนับสนุน นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก (Zyclonic) พัฒนาโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมขจัดของเสีย ฆ่าเชื้อโรคในน้ำจากห้องน้ำและครัวเรือน ด้วยกระบวนการชีวภาพและเคมีไฟฟ้า ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำเสียจนได้น้ำที่ปราศจากสีและกลิ่น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยจะติดตั้งนวัตกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด ซึ่งถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวัน ตอบโจทย์การใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม นอกจากนี้ เอสซีจีพี ยังได้ร่วมสนับสนุน ถังดักไขมัน นวัตกรรมแบบดีไอวาย ที่เอสซีจีพีพัฒนาขึ้น โดยทำจากวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป ประกอบง่าย ราคาประหยัด เพื่อใช้กรองเศษอาหารและช่วยแยกไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ท่อระบายน้ำ ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์