ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 12 July 2022

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มุ่งกระจายการเจริญเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานราก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระดับพื้นที่เข้าสู่การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ผ่านระบบ THAI SME-GP โดยธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อระยะยาว วงเงินสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ และวงเงินเพื่อการส่งออกและนำเข้า และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการออกหนังสือค้ำประกัน ทั้งหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Digital LG) และบริการขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 ชั่วโมง เป็นต้น เพื่อเสริมสภาพคล่องสนับสนุนเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจ และส่งมอบโครงการให้กับภาครัฐได้อย่างไม่มีสะดุด ผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP และผ่านการรับรองความเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายเสกสม อินทรลาวัณย์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ The Crystal Box Gaysorn Urban Resort

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์