โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบ SIM NT Mobile ให้กับโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี (ชุมชนบ้านทรายขาว) - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 24 July 2022

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบ SIM NT Mobile ให้กับโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี (ชุมชนบ้านทรายขาว)


โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบ SIM NT Mobile ให้กับโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี (ชุมชนบ้านทรายขาว) ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย นายวิษณุ ธรรมเจริญ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี มอบซิม NT Mobile ซิมเน็ต Work & Learn ให้ชุมชนบ้านทรายขาว และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี ในโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มรายได้ และเป็นที่รู้จักในช่องทาง ออนไลน์ และความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์