ครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์งานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี” สัมผัสเสน่ห์ของเส้นทางธรรมชาติ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 12 July 2022

ครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์งานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี” สัมผัสเสน่ห์ของเส้นทางธรรมชาติครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์งานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี” สัมผัสเสน่ห์ของเส้นทางธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ยามเช้าบนเขื่อนแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากงาน ลิดิงโงล็อปเป็ท ครอสคันทรี ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเจ้าของการแข่งขันวิ่ง ครอสคันทรีระดับโลกมากว่า 30 ปี ร่วมกันจัดงานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี In partnership with ลิดิงโงล็อปเป็ท” (KXC20) ที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นงานวิ่งระยะ 20 กิโลเมตรเพียงระยะเดียว มีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมงาน 2,000 คน โดยภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายงานวิ่งแบบครอสคันทรี เสน่ห์ของเส้นทางวิ่งที่เป็นธรรมชาติ วิวทิวทัศน์อันสวยงามบนสันเขื่อนแก่งกระจาน รวมถึงอาหารการกินที่นำของดีของเด่นของชาวแก่งกระจานมาเสิร์ฟให้นักวิ่งถึงที่ สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งไม่รู้ลืม เพื่อเป็นไปตามพันธกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ Thailand Riviera

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “จังหวัดเพชรบุรี มีความยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรี โดยการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Riviera ของภาครัฐ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน รวมถึงการสร้างความตระหนักแก่บุคคลทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศในความเป็นมรดกโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO’s World Heritage และ UNESCO’s Creative City of Gastronomy ของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอแก่งกระจานมีความพร้อมในการจัดงานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรีเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพและและความพร้อมในการรองรับนักวิ่งจำนวนมาก ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้ง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศคุณภาพระดับสากล เทียบเท่างานวิ่งระดับโลกอื่นๆได้อย่างแน่นอน”

ด้วยความตั้งใจจริงของผู้จัดงานจะทำให้งานแก่งกระจาน ครอสคันทรี เป็นที่ดึงดูดนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงแต่อำเภอแก่งกระจานเท่านั้น ยังหมายรวมถึงทั้งจังหวัดเพชรบุรี และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ผมมั่นใจว่างานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรี จะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอำเภอแก่งกระจาน และจังหวัดเพชรบุรี” นายณัฐวุฒิกล่าว

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวว่า “อำเภอแก่งกระจานมีความพร้อมในการจัดงานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรีเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพและและความพร้อมในการรองรับนักวิ่ง รวมทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อาหารการกิน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทางอำเภอมุ่งหวังจะให้งานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรี เป็นงานวิ่งประจำปี และจะถูกระบุลงในปฏิทินท่องเที่ยวของอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นงานที่ดึงดูดนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่อำเภอแก่งกระจานเท่านั้น ยังหมายรวมถึงทั้งจังหวัดเพชรบุรี และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย” นายสุทินกล่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สสปน. ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรี ซึ่งงานที่เป็นไปตามพันธกิจของสสปน. ในการส่งเสริมและนำงานระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera ทั้งนี้ทาง สสปน. เล็งเห็นถึงความสำคัญจากแนวโน้มการเติบโตของงานวิ่งในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น และงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้เราได้รู้จักงานวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งโดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การแข่งขันคงจะไม่ใช่แค่การแข่งขันในประเทศ อาจจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะยิ่งส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่ง และผู้ติดตาม ด้วยอำเภอแก่งกระจานนี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อ สวยงาม รวมถึงเสน่ห์และอาหารการกินที่มีเอกลักษณ์จึงทำให้สนามวิ่งแก่งกระจาน ครอสคันทรี ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานวิ่งในรูปแบบครอสคันทรีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สสปน. เชื่อว่างานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี” จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพชรบุรีให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสสปน. ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย”

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานวิ่งแบบครอสคันทรี ถือเป็นครั้งแรกของบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น และเป็นครั้งแรกของอำเภอแก่งกระจาน ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนในประเทศไทย ประกอบกับต้องจัดการแข่งขันเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น จึงไม่ค่อยมีการจัดงานครอสคันทรีเต็มรูปแบบในประเทศไทย จึงอาจทำให้นักวิ่งไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นชินกับงานวิ่งประเภทนี้ และนักวิ่งบางท่านยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งประเภทนี้ ซึ่งงานวิ่งแบบครอสคันทรีเป็นสนามแข่งขันวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ พื้นผิวของเส้นทางแข่งขันและการทำความเร็ว เป็นส่วนสำคัญของสนามครอสคันทรีเลยก็ว่าได้ เพราะตลอดเส้นทางการแข่งขันต้องวิ่งอยู่บนพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ เช่น พื้นดิน พื้นทราย พื้นหญ้า แต่ยังคงสามารถวิ่งได้ตลอดเส้นทาง

ด้วยเหตุนี้ ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น โดยความร่วมมือกับ TCS ลิดิงโงล็อปเป็ท ซึ่งได้รับการยกย่องจาก World Athletics ว่าเป็นงานวิ่งครอสคันทรีระดับโลก จึงได้จัดงานนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้วงการวิ่งของไทย และทำให้การวิ่งแบบครอสคันทรีเป็นหนึ่งในการวิ่งที่นักวิ่งจะต้องมาวิ่งให้ได้สักครั้ง”

นายวรัญญู ทิพยมนตรี Race Director กล่าวว่า การจัดงานวิ่ง “แก่งกระจาน ครอสคันทรี In partnership with ลิดิงโงล็อปเป็ท” (KXC20) ที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ถือเป็นครั้งแรกของการจัดครอสคันทรีระดับนานาชาติ โดยงานนี้เป็นงานวิ่งระยะ 20 กิโลเมตรเพียงระยะเดียว และตั้งใจว่าจะจัดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ภายในงานยังคงมาตรฐานการจัดงานวิ่งของบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน อาสาทีมแพทย์ และรถฉุกเฉิน อีกทั้งการทำประกันอุบัติเหตุ วงเงินรักษาพยาบาล 100,000 บาท ให้กับนักวิ่งทุกคนอีกด้วย

สำหรับเหรียญฟินิชเชอร์ ผลิตด้วยโลหะเกรดพรีเมี่ยม สีสันสดใส จากโรงงานผลิตเหรียญรางวัลระดับโลก ออกแบบเหรียญโดยนำ “นกเงือก” มาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบ ซึ่งนกเงือกถือเป็นอีก 1 สัญลักษณ์สำคัญของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการชมนก นอกจากนี้ด้านบนของเหรียญมีอักษรเบรลล์ คำว่า R U N เป็นกิมมิคเล็กๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ประสมประสานความเป็นนานาชาติและกิมมิคของงานวิ่ง TCS ลิดิงโงล็อปเป็ท ครอสคันทรี ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวแบบ “ประจันบาญ” การใช้ป้ายบอกระยะทางแบบ cut down หรือการออกแบบเส้นทางที่ได้รับคำแนะนำจาก งานวิ่ง TCS ลิดิงโงล็อปเป็ท ครอสคันทรี มารวมกับศิลปะวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ให้กลายมาเป็นงานวิ่งแบบแก่งกระจาน ครอสคันทรี

จากการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ ทำให้ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งทั่วประเทศรวมถึงนักวิ่งต่างชาติ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานแก่งกระจาน ครอสคันทรี จะเป็นงานวิ่งอีกหนึ่งงานที่ต้องปักหมุดว่าต้องมาให้ได้ทุกปี” นายวรัญญูกล่าว

เกี่ยวกับ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้บริการด้านการจัดงานประชุม สัมมนา อย่างครบวงจร และได้เริ่มจัดงานวิ่งครั้งแรกในปี 2558 คือ งานฮาล์ฟมาราธอน บางแสน21 ในระยะ 5/10/21 กิโลเมตร มีจุดเด่นในการจัดงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีแนวคิดการจัดงานที่ชัดเจน จนได้รับเสียงชื่นชม ตอบรับจากนักวิ่งเป็นจำนวนมาก และติดอับดับ 1 งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุด 3 ปีซ้อน (ผลการโหวตจากนักวิ่งในเพจวิ่งไหนดี) และได้รับรองมาตรฐานการจัดงานวิ่ง IAAF Bronze Label Road Race เป็นงานแรกของประเทศไทย ต่อมา ไมซ์ จัดงานเขาเขียว10 งานรันอรัญ งานวิ่งสร้างเมือง งานประจวบคีรีรัน งานทะเลน้อยร้อยรัน งาน Bangkok Women’s Run งานศรีราชากรังด์ปรีซ์ งานมาราธอนบางแสน42 งานซัมเมอร์รัน และงานซันดาวน์มาราธอนกระบี่ ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ยังได้รับรางวัล Silver Award: Best Sport Event Organizer in Thailand ในงาน SPIA ASIA 2017 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และล่าสุดได้รับรางวัล ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2018 (APEA2018) รางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นแห่งเอเชีย ของประเทศไทย สาขา Professional & Business Services Industry จาก Enterprise Asia


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์