มข. จัดเสวนา "รู้ทันกัญ" ทบทวน กฎหมาย เข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 9 July 2022

มข. จัดเสวนา "รู้ทันกัญ" ทบทวน กฎหมาย เข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาสมข. จัดเสวนา "รู้ทันกัญ" ทบทวน กฎหมาย เข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "รู้ทันกัญ : รับรู้และเข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ระบบประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting และ Facebook live

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชา ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป ทำให้มีการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายและเกิดกระแสการต่อต้าน ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านตามมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง ในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีประกาศของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้ามใช้กัญชง กัญชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ควรให้ข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อชี้นำสังคมด้านประโยชน์และโทษของกัญชากัญชง จึงได้จัดการสัมมนา-เสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง รู้ทันกัญ : รับรู้และเข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส Episode 1 การสัมมนา-เสวนาทางวิชาการครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่บรรยายโดยวิทยากรชื่อดัง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกัญชากัญชง มีองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั่วโลก บางท่านมีประสบการณ์การใช้พืชกัญชงกัญชาด้านการแพทย์ การใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอาง รวมถึงให้ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าและนโยบายด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์ด้านกัญชงกัญชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือในด้านเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง

นอกจากได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษหลากหลายท่านมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ กัญชาในกระแสโลก , พรบ.ปลดล๊อคกัญชาและกฎหมายที่ควรรู้ : เสรีอย่างไร อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ , มูลค่าของกัญฯและกัญฯ มากแค่ไหน , เรามาทำความรู้จักกัญ กัญชง-กัญชา: ประโยชน์-โทษ และข้อควรระวัง (ประสบการณ์ใช้ในผู้ป่วยและร้านอาหาร) และ ความก้าวหน้าและนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์ด้านกัญชงกัญชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่น ๆ แล้ว ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองการใช้กัญชง-กัญชา โดย ศ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล เสวนาผ่านระบบ Zoom และ รองศาสตราจารย์ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล (มุมมองของแพทย์สาขาดูแลประคับประคอง) แพทย์สาขาดูแลประคับประคอง หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล (มุมมองของจิตแพทย์) (ผ่านระบบ zoom) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์การเสพติด และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี (มุมมองของมะเร็งนรีแพทย์) มะเร็งนรีแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. , เภสัชกร สุโรจน์ แพงมา (มุมมองของเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดำเนินรายการโดย: ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรักษาการ ผอ.สถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์ มข.
อย่างไรก็ตามการเสวนาดังกล่าวนี้มีการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting และสตรีมสดผ่าน Facebook live เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง เพื่อเปิดมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่ให้เกิดความกลัวจากการไม่รู้ และทำให้ไม่เสียโอกาส ในแง่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือในด้านเศรษฐกิจ สำหรับผู้สนใจสามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/e7mqBiym2h/?fs=e&s=cl


ภาพ/ข่าว จิราพร ประทุมชัย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์