พาณิชย์-DITP จัดกิจกรรมยก ระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 14 July 2022

พาณิชย์-DITP จัดกิจกรรมยก ระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่


พาณิชย์-DITP จัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือ “Upskill & Reskill” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย

นายภูสิต กล่าวว่า “โครงการ Upskill & Reskill ได้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ องค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าไปยังเวทีการค้าสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 3 ล้านราย ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill ระหว่างวันที่ 8, 11 และ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อ UpSkill ความรู้เดิม และ ReSkill เสริมทักษะใหม่ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับการเสริมองค์ความรู้ในการสร้างโอกาสทางการค้าจาก Megatrends การค้าที่สำคัญของโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับโลกในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่อย่างเข้มแข็ง ผ่าน 6 หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และด้านเทรนด์การค้าที่สำคัญของโลกในขณะนี้ อาทิ หลักสูตร Sustainable Development Goals หรือ SDGs ขายสินค้าอย่างไรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน / หลักสูตรยกระดับแนวคิด ทำธุรกิจด้วย IKIGAI (อิคิไก) Branding / หลักสูตร Marketing Technology / หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการขายออนไลน์ด้วย Chatbot / หลักสูตร Digital Logistics และ หลักสูตรการเจาะตลาด Silver Age Marketing

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ความรู้ที่ทันสมัยจากโครงการ Upskill & Reskill แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน NEA ในอนาคตต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th หรือสายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์