อยากรวยต้องเรียน ‘วิชาลงทุน’ ทั้งมือใหม่-มืออาชีพ กลุ่มธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอาใจนักศึกษายุคใหม่สนใจลงทุน - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 6 July 2022

อยากรวยต้องเรียน ‘วิชาลงทุน’ ทั้งมือใหม่-มืออาชีพ กลุ่มธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอาใจนักศึกษายุคใหม่สนใจลงทุนอยากรวยต้องเรียน ‘วิชาลงทุน’ ทั้งมือใหม่-มืออาชีพ กลุ่มธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอาใจนักศึกษายุคใหม่สนใจลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ แท็คทีม หลักทรัพย์บัวหลวง-กองทุนบัวหลวง ต่อยอดความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว 2 วิชาเรียนเอาใจนักศึกษายุคใหม่ มธ.309 การลงทุนในหลักทรัพย์ แบบมืออาชีพ และ มธ.234 การลงทุนสำหรับมือใหม่ ปูทางสู่วิชาชีพด้านการเงิน-ลงทุน

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยจัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล.บัวหลวง) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) ได้พัฒนาความร่วมมือกั[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรรายวิชา มธ.309 การลงทุนในหลักทรัพย์แบบมืออาชีพ (3 หน่วยกิต) และกิจกรรมนอกชั้นเรียน มธ.234 การลงทุนสำหรับมือใหม่ (1 หน่วยกิต) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและวิธีการลงทุนในตราสารรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์การลงทุน เน้นให้ผู้เรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือลงทุนในยุคดิจิทัล และกิจกรรมที่เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Networking) โดยมีผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ บล.บัวหลวง และบลจ.บัวหลวง เป็นผู้บรรยายตลอดรายวิชา ซึ่งนับเป็นความรู้และประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะไปสู่การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในอนาคต

“กลุ่มธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเสมือน “เพื่อนคู่คิด” ที่พัฒนาความร่วมมือและเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างสรรค์พื้นที่บ่มเพาะสตาร์ตอัปรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินให้แก่นักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ The Stock Master @University จนพัฒนามาถึงครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กลุ่มธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศซึ่งมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้านการลงทุนสามารถนำศักยภาพมาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มความสนใจด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโลกการเงินและการลงทุนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แนวคิดการลงทุนใหม่ ๆ การพัฒนาตราสารที่มี ความซับซ้อน มีสินทรัพย์ลงทุนใหม่ อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาเรียนดังกล่าว จึงมั่นใจว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น” นางสาวพจณี กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาเริ่มให้ความสนใจการออมเงินผ่านการลงทุนมากขึ้นเห็นได้จากตัวเลขยอดเปิดบัญชีใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่จะมาจากกลุ่ม Generation X และ Baby Boomer ดังนั้น หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังวินัยทางการเงินตลอดจนแนะนำการลงทุนและออมเงินในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานด้านธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศไทย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานหุ้น กองทุนรวม หุ้นกู้ และการวางแผนลงทุน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพด้านการลงทุนจนสามารถนำความรู้ไปสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพในสายการเงินและการลงทุน

“เนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เข้มข้นมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้เข้าใจและเรียนรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจของไทยกับมืออาชีพจากสถาบันเงินชั้นนำแล้ว ผู้เรียนจะยังได้รู้จักวิธีการวางแผนการเงินเบื้องต้นไปจนถึงความรู้พื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่หลากหลายประเภท ที่สำคัญยังได้ทดลองลงทุนเสมือนจริงด้วย ถือเป็นการติดอาวุธด้านการลงทุนแบบครบวงจร ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ออกแบบมาตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องการลงทุนอย่างแท้จริง” นายพิเชษฐ กล่าว

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า แม้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน แต่การมีความรู้ในเนื้อหาด้านทฤษฎีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจหลักการและแนวคิด เมื่อผสานรวมกับความรู้จากประสบการณ์ของ มืออาชีพในสายงานด้านการเงินและการลงทุนจะยิ่งทำให้นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเป็นการจุดประกายความสนใจในวิชาชีพของแวดวงการเงิน การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า หลักสูตรทั้ง 2 วิชาเรียนนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านการเงินในยุคปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่สนใจและต้องการทำงานในอาชีพนี้อย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาด้วยองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติ จึงเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในทุกเซคเตอร์ สําหรับด้านการเงินการลงทุน ก็ต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ยกทีมผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัทในเครือมาช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถให้นักศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีส่วนร่วมกับธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเนื้อหารายวิชา และที่สําคัญนักศึกษาที่สอบผ่านวิชานี้ก็จะมีโอกาสได้ไปสอบใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นความร่วมมือที่สําคัญระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับธนาคารกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทํางานกับบริษัทใหญ่ ๆ ชอบทํากิจการส่วนตัวและอาชีพอิสระ ทําให้หนึ่งในทักษะที่สําคัญมาก ๆ คือ Financial Literacy หรือความสามารถทางการเงิน ทั้งการเงินส่วนบุคคล การบริหารสภาพคล่อง การจัดการความเสี่ยงการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ธรรมศาสตร์จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาความรู้และทักษะนี้ ทั้งในรูปแบบวิชาเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับนักศึกษา โดยเป้าหมายหลักก็คือ ทําให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางการเงินที่ครบเครื่อง ซึ่งจะติดตัวไปเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและการทํางานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์