ทีเอ็มบีธนชาต ส่งต่อพลังอาสาเปลี่ยน...ชุมชนเพื่อความยั่งยืน จุดประกายความรู้และพัฒนาเรียนรู้คัดแยกขยะ ส่งมอบโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต" - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 24 June 2022

ทีเอ็มบีธนชาต ส่งต่อพลังอาสาเปลี่ยน...ชุมชนเพื่อความยั่งยืน จุดประกายความรู้และพัฒนาเรียนรู้คัดแยกขยะ ส่งมอบโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต"ทีเอ็มบีธนชาต ส่งต่อพลังอาสาเปลี่ยน...ชุมชนเพื่อความยั่งยืน
จุดประกายความรู้และพัฒนาเรียนรู้คัดแยกขยะ
ส่งมอบโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต" ให้กับชุมชนแหลมทองพัฒนา รามอินทรา 51

ทีเอ็มบีและธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อพลังเปลี่ยน...ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ด้วยกิจกรรม fai-fah for Communities กิจกรรมดี ๆ ผ่านการ "ให้" จากพลังอาสาสมัครทีทีบีทั่วประเทศ ล่าสุดทีมอาสาสมัครทีทีบีรัชดาภิเษก ได้ส่งมอบโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต" ให้แก่ชุมชนแหลมทองพัฒนา รามอินทรา 51 และคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ โดยจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ จัดโครงสร้างวางระบบการแลกพอยต์ การคัดแยกขยะ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชุมชน รวมทั้งจัดโซนคัดแยกขยะให้ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา

นางนันทินี ตันติพันธุ์ไชย อาสาสมัครทีทีบี และ หัวหน้าโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต" กล่าวว่า กิจกรรมเปลี่ยน...เพื่อชุมชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยโครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต" ได้นำทีมอาสาสมัครทีทีบีลงสำรวจพื้นที่เพื่อพูดคุย และปรึกษาปัญหาที่ชุมชนแหลมทองพัฒนา รามอินทรา 51 ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งเราเล็งเห็นถึงปัญหาขยะในชุมชนส่งกลิ่น และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ที่ไม่ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ก็ยังเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนที่อยากส่งเสริมให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด

"อาสาสมัครทีทีบี ได้เข้าไปร่วมพูดคุย และปรึกษาปัญหากับประธานชุมชน และ คริสตจักรสานสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนก็ตระหนักถึงปัญหานี้เช่นกัน และอยากแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอยู่แล้ว ทางทีมจึงนำเสนอเรื่องการคัดแยกขยะ โดยจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการจัดโครงสร้าง วางระบบ การคัดแยกขยะ และเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมลงมือทำในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมโดยบ้านที่คัดแยกขยะ ก็สามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ที่ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการประกวด "น่าบ้าน น่ามอง" ซึ่งเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชุมชน และจัดโซนคัดแยกขยะให้ถูกสุขอนามัย"

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ทุกคนลงมือช่วยกัน นอกจากนี้ ยังได้ความร่วมมือจากทางคริสตจักรฯ ในการให้พื้นที่กิจกรรมให้กับชุมชนและเด็ก ๆ พร้อมนำอุปกรณ์กีฬามามอบให้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด หลายคนอาจมองว่าการเป็นอาสาสมัครคือ ผู้ให้ แต่จริง ๆ แล้ว เราก็ได้กลับมาด้วย ที่เห็นชัดคือ ความสามัคคีในทีม ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำ และที่สำคัญเราได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีมาส่งต่อให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ" นางนันทินีกล่าว

ด้านนางรัชนี สุดรุ่ง หรือ ป้านี ประธานชุมชนกรรมการชุมชนแหลมทองพัฒนา รามอินทรา 51 กล่าวว่า ปัญหาหลักของชุมชนคือมีขยะจำนวนมาก และถูกทิ้งเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็น สภาพแวดล้อมไม่ดี ภูมิทัศน์ไม่น่ามอง และไม่มีพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับคนในชุมชน รวมถึงพื้นที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของเด็ก ๆ ซึ่งหลังจากมีอาสาสมัครทีทีบีเข้ามาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จูงใจให้นำขยะมาเปลี่ยนเป็นสิ่งของ มีการสะสมคะแนน ชวนคนในชุมชนร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ มีโครงการหน้าบ้านน่ามอง ทำให้คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิต และมีผลพลอยได้เรื่องของความสามัคคีในชุมชนด้วย

"เดิมชุมชนเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ป้าก็ได้เริ่มต้นแยกขยะให้เห็น ชวนให้คนทำตาม แต่ตอนนั้นทำคนเดียวพลังก็น้อย วันนี้ดีใจที่มีอาสาสมัครทีทีบีเข้ามาช่วย เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม มลพิษลดลง คนในชุมชนมีความสามัคคี ป้าทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีคนมาช่วยจุดประกายให้คนในชุมชน เราก็มีกำลังใจในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น" ป้านีกล่าว

ขณะที่นายศุภรักษ์ ยงสุวรรณกุล ศิษยาภิบาล และคณะผู้นำคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ ผู้ประสานงานร่วมกับอาสาสมัครทีทีบี กล่าวว่า ทางคริสตจักรมีความตั้งใจอยากทำเรื่องแยกขยะอยู่แล้ว แต่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังคนและความรู้ เมื่อได้รับการประสานจากอาสาสมัครทีทีบีจึงเป็นจุดสำคัญในการเริ่มต้น เพราะมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วย ตั้งแต่สำรวจพื้นที่และความเห็นของชุมชนนำปัญหามาพูดคุยกัน ซึ่งตอนแรกชาวบ้านอาจไม่ค่อยเข้าใจมากนัก แต่เมื่อได้รับความรู้ คำแนะนำ และมีแรงขับเคลื่อนจากโครงการและประธานชุมชน ชาวบ้านก็มองเห็นประโยชน์และให้ความร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสะอาดสวยงามน่ามอง มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

"คริสตจักรให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและทำร่วมกับเขตบางเขนอยู่แล้ว จึงร่วมกันรณรงค์และปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้ามาของอาสาสมัครทีทีบี นอกจากจุดประกายให้ความรู้ความเข้าใจชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ มีระบบเชิญชวนด้วยการสะสมแต้มแล้ว เรายังเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และชุมชนได้มีพื้นที่กิจกรรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ๆ ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกับชุมชน" นายศุภรักษ์กล่าว

โครงการ "ไฟ...สร้างกิจกรรม ฟ้า...เสริมคุณภาพชีวิต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ด้านจุดประกายชุมชน ที่ตั้งใจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และความสำเร็จของเหล่าอาสาสมัครทีทีบี ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการที่คืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ จากเหล่าอาสาสมัครทีทีบีกันต่อที่ www.tmbfoundation.or.th

* * * * * *
#ไฟฟ้าจุดประกายชุมชน #faifahforCommunities #ไฟฟ้าทีทีบี

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#ttb #MakeREALChangeNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์