“แสนสิริ” ร่วมมือ “Google ประเทศไทย” ประกาศผลักดันความเท่าเทียมในองค์กร และทุกซัพพลายเชน - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 29 June 2022

“แสนสิริ” ร่วมมือ “Google ประเทศไทย” ประกาศผลักดันความเท่าเทียมในองค์กร และทุกซัพพลายเชน“แสนสิริ” ร่วมมือ “Google ประเทศไทย” ประกาศผลักดันความเท่าเทียมในองค์กร และทุกซัพพลายเชน หวังเป็นแรงบันดาลใจให้เอกชนไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่พนักงานทุกคนเท่ากัน

เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ เป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกของประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร ตลอดจนขยายผลสู่ลูกค้า พันธมิตรและสังคมอย่าง ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม อาทิ การให้สวัสดิการและโอกาสการเติบโตในการทำงานแก่พนักงานทุกเพศสภาพ อย่างเท่าเทียม การเสนอสินเชื่อบ้านแก่คู่รักทุกเพศครั้งแรกในไทย ฯลฯ เพราะเราตระหนักดีว่าการจะ สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียมในทุกมิติ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในสังคมไทย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ความเท่าเทียมไม่ใช่เพียงสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้นแต่รวมถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนทุกคนในเรื่องชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ฐานะทางสังคม และ Body Positivity ด้วย

“กิจกรรมร่วมกับ Google ประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในครั้งนี้ นับเป็นปรากฎการณ์สร้างความเท่าเทียมผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจและซัพพลายเชนครั้งสำคัญของประเทศ! แสนสิริและ Google ประเทศไทย ไม่เพียงแต่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในบริบทบริษัทไทยและบริษัทระดับโลก เพื่อยกระดับการสนับสนุนความเสมอภาคเท่าเทียมในองค์กรระหว่างกันเท่านั้น แต่ Google ประเทศไทย ยังจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำเทรนด์ระดับโลกเรื่องความเท่าเทียมในภาคธุรกิจไปขยายผลสู่หลากหลายบริษัท ในระบบนิเวศทางธุรกิจ ของ Google ประเทศไทย และอีกกว่า 300 บริษัทในทุกซัพพลายเชนของแสนสิริด้วย เราเชื่อว่า มีบริษัทใน ประเทศไทยอีกมากที่ต้องการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมของพนักงานในองค์กร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งแสนสิริ และ Google ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างองค์ความรู้และ แรงบันดาลใจให้บริษัทเอกชนไทย ร่วมสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่พนักงานทุกคนเท่ากัน ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายในทุกมิติให้แก่สังคมไทยได้” เศรษฐา กล่าว

แจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ที่ Google เราให้ความสำคัญกับการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม มาเป็นเวลานาน และไม่เพียงแต่เป็นการเป็นการปฏิบัติภายในองค์กรเท่านั้น แต่ Google ยังพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงและเอื้อประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทุกๆ คนได้ Google ได้เล็งเห็นว่า แสนสิริ เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมมือเริ่มทำจากสิ่งที่ทำอยู่นี้ไปสู่การสร้างการรับรู้ในวงกว้างขึ้น เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคมมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่า ปัจจุบัน เราจะตระหน้กดีว่าความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีความซับซ้อนอยู่ ซึ่งเราเห็นว่าหากองค์กร ต่างๆ สามารถปรับโครงสร้างและมีหลักการวางแผนในเรื่องนี้ เราก็จะสามารถพัฒนาและส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ และวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่เราจะได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ไปด้วยกันถึงแม้ว่าหนทางในการสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้ยังอีกไกล แต่การที่ได้มาร่วมแบ่งปันความคิดและแลกเปลี่ยน มุมมองกันวันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการขยายการรับรู้ที่ดี”

กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ Google ประเทศไทย ได้เป็นองค์กรพันธมิตรระดับโลกลำดับที่ 3 ของแสนสิริ ในการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมในเมืองไทย โดยก่อนหน้านี้ แสนสิริ ได้ผนึกกับยูนิลิเวอร์ (Unilever) และ ดีแทค (dtac) ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ประเทศไทย รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำ 8 ธนาคาร เพื่อร่วมสร้างจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้แก่สังคมไทยภายใต้แคมเปญ “Live Equally เราเท่ากัน…ฉันเท่าเธอ” โดยระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา แสนสิริ เป็นองค์กรผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่มุ่งมั่นยืนหยัดส่งเสริมความเท่าเทียมและเปิดกว้างรับความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเป็น องค์กรแรกในไทย และ 1 ในกว่า 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ไมโครซอฟต์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ที่เปิดกว้างรับพนักงาน LGBTQ+ และส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์