ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้วอายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปี - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 28 June 2022

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้วอายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปีธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้วอายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น100%เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 เปิดจองซื้อเพียงวันเดียวเต็มจำนวนอีกแล้ว เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์ มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปี และต่ำสุด 0.50%ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100 %

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท Inverse Floater Note จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก จึงเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 /2565 ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 แต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอีกแล้ว มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน แบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight Repurchase Rate – THOR) ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 - 28 มิถุนายน 2567 โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรก ประมาณ 2.75 % ต่อปี ส่วนในงวดที่ 2-8 จะได้รับผลตอบแทน 3.25 % ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR )ระยะเวลา 3เดือน (THOR คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารคำนวณโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบ Compound Average ) โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25%ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิงTHORไม่ติดลบ)และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์​เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ SCB Inverse Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่อง

นางขวัญกมล พริ้งวณิชย์ Division Head, Financial Market Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ SCB Inverse Trading เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และ จับจังหวะการลงทุนของตลาด เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ​"SCB​ Inverse Floater" ได้รับการตอบรับที่ดี เหมาะกับภาวะการณ์ลงทุนในปัจจุบัน ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าเวลธ์และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยสายงาน​ Financial Marketมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​ THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคาร​แห่งประเทศไทย

คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์