คณะท่องเที่ยว มธบ.จัดงาน HT Career Day -นำ ผปก.พบเด็กจบใหม่ เผยหลังเปิดประเทศตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทย-ตปท.ขาดแคลนมาก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 6 June 2022

คณะท่องเที่ยว มธบ.จัดงาน HT Career Day -นำ ผปก.พบเด็กจบใหม่ เผยหลังเปิดประเทศตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทย-ตปท.ขาดแคลนมาก
คณะท่องเที่ยว มธบ.จัดงาน HT Career Day -นำ ผปก.พบเด็กจบใหม่ เผยหลังเปิดประเทศตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทย-ตปท.ขาดแคลนมาก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม HT Career Day ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามอบโอวาทแก่นักศึกษา และมีผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มธบ.กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ HT Career Day ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เกิดจากสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในปัจจุบันเกิดภาวะขาดแรงงานด้านบริการจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้แรงงานด้านนี้หายไปจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทุกอย่างเริ่มกลับมา ความต้องการแรงงานด้านนี้จึงมีมากขึ้น งานนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการได้มาเจอกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ โดยในส่วนของผู้ประกอบการสามารถ Recruit คนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนนักศึกษาเรียนจบแล้วก็มีโอกาสสมัครงานในธุรกิจที่ตนสนใจได้เลย

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะมีรุ่นพี่จากหลากหลายสาขาอาชีพ มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานพร้อมแนะแนวทางในการสัมภาษณ์รวมถึง Skill ที่ต้องมีในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ อาทิ Marriott Group, Serenata Hotel&Resort ธุรกิจอาหาร อาทิ Central Restaurants Group,Take & Bake Pizza by Little Red Oven ธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ,GCGO Travel@Tourevent และธุรกิจอื่นๆ ได้มาร่วมแนะนำตำแหน่งว่างพร้อมรับสมัครงาน

“งานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อประเทศมาก เพราะเป็นหน้าด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญอุตสาหกรรมดังกล่าวช่วยพยุงเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ดังนั้นการทำงานด้านบริการ นักท่องเที่ยวจะประทับใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของของพนักงานบริการ อยากฝากนักศึกษาเมื่อเรียนจบออกไปแล้ว ให้นำองค์ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ต้องมี Soft Skill เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน สุดท้ายนี้อยากฝากอีกว่า ผู้ที่เรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมไม่ตกงานแน่นอน เพราะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งความรู้ในสาขาอาชีพรวมถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม เพราะเป็นใบเบิกทางให้ได้ทำงานในต่างประเทศด้วย” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

นายโชติช่วง ศูรางกูร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด กล่าวว่า หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลำดับแรกของการหาคนเข้าทำงาน นอกจากคนที่มีประสบการณ์แล้ว เด็กจบใหม่ก็มีโอกาสสูงเพราะเข้าใจเทคโนโลยีและมีทักษะด้านนี้มากกว่าคนรุ่นเก่า เมื่อตลาดแรงงานขาดบุคลากรสะสมมา 2-3 ปีจะเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่วนเกณฑ์การพิจารณารับสมัครงานส่วนใหญ่จะมองหาคนที่มี Soft Skill เพราะสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาในการทำงานได้ สำหรับข้อได้เปรียบ คนรุ่นใหม่จะได้เปรียบคนรุ่นเก่าเพราะมีทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่า จึงอยากฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ ก่อนเริ่มเลือกเส้นทางสายอาชีพ ชีวิตการเดินทางต่อจากนี้จะไม่ใช่เส้นตรง แต่จะเป็นทางเดินที่มีความคดเคี้ยวและมีทางแยกมากมายเพราะฉะนั้นการเลือกให้ถูกต้อง จึงควรมีการวางแผนและการมองไปข้างหน้าสำคัญมาก

นายพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือโรงแรมแมริออท กล่าวว่า ในฐานะที่ดูแล Project นักศึกษาฝึกงานรวมถึง Recruit คนเข้าทำงานให้กับบริษัททั้งหมดในเครือ โดยมุ่งเน้นสรรหาพนักงานจากนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะขณะนี้เทรนด์การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้ว จึงทำให้ความต้องการแรงงานด้านท่องเที่ยวและการโรงแรมมีมากขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ มาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กจบใหม่ปรับวิธีคิดและมองหาการทำธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ ขายของออนไลน์ เทรดบิทคอยน์ เป็นต้น ส่งผลให้งานบริการสูญเสียบุคลากรไปมาก ในช่วงที่ทำการดึงพนักงานกลับมายังมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขลักษณะหรือความสะอาดที่จะมีมากขึ้น เพราะเป็นภารกิจที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงเกิด Project เตรียมความพร้อมให้พนักงานผ่านการฝึกงาน ซึ่งขณะนี้ได้ทำ MOU กับหลายมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการทำงานและยังได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

“ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU มองว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันลำดับแรกๆ ที่สอนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างเช่น Opera (ระบบจองห้องพัก) และ Amadeus (ระบบออกบัตรโดยสารเครื่องบิน) ซึ่งปัจจุบันยังนำมาใช้ทำงานจริง สมัยนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากของสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความนิยมจนถึงขั้นปรับสถานะจากภาควิชามาตั้งเป็นคณะท่องเที่ยวและการโรงแรมจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตลอดเวลาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงอยากฝากน้อง ๆ ที่เรียนสาขานี้หลังเรียนจบให้เข้าไปลองทำงานหลายๆ อย่าง อยากเรียนรู้สิ่งไหน ต้องไปอยู่กับสิ่งนั้น มันจะทำให้เราค้นหาตัวเองได้เร็วที่สุด ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของน้องจบใหม่”นายพชรธรณ์ กล่าว
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์