แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 25 June 2022

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ และสินค้าในเครือบริษัทฯ

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินความร่วมมือในการผลิตบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฝีมือในด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง

สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์, ดุ๊กซอน และกลุ่มสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง แบรนด์ออดูร์รา จากแอ็กซอลตา ด้วยนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะสู่มืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งบริษัทรถยนต์ และลูกค้า ตามเทรนด์ที่ก้าวล้ำอยู่เสมอทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยกิจกรรมการจัดอบรม ฝึกฝนด้านเทคนิค เสริมทักษะความเชี่ยวชาญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา ทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้เครือบริษัทฯ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์