CHOW มั่นใจสิ้นปี Solar ในไทยทะลุ 70 MW หลังชนะประมูล “ซีพีเอฟ โซล่าร์เซลล์” เฟส 3 - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 24 June 2022

CHOW มั่นใจสิ้นปี Solar ในไทยทะลุ 70 MW หลังชนะประมูล “ซีพีเอฟ โซล่าร์เซลล์” เฟส 3


CHOW มั่นใจสิ้นปี Solar ในไทยทะลุ 70 MW หลังชนะประมูล “ซีพีเอฟ โซล่าร์เซลล์” เฟส 3

CHOW ปลื้มตลาด Solar Rooftop ในประเทศวิ่งฉิว ล่าสุดชนะประมูลงานโครงการ ซีพีเอฟ โซล่าร์เซลล์ เฟส 3 ติดตั้ง 60 จุด ทั้งบนพื้นดิน บนทุ่นลอยน้ำ และบนหลังคา ขายไฟฟ้าให้เครือซีพี 15 ปี หนุนโครงการในประเทศพุ่ง “ปรมัตถ์ จุฬวนิช” เผย CHOW เตรียมทยอยขายไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดทั้งปี มั่นใจปีนี้โครงการในประเทศทะลุ 70 เมกะวัตต์ตามเป้า

นายปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทยว่า มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคครัวเรือน ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานโครงการ ซีพีเอฟ โซล่าร์เซลล์ เฟส 3 ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผ่านทางบริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด (กิจการร่วมค้า) เพื่อลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งโครงการบนพื้นดิน (Solar Farm) บนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 60 พื้นที่ และขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของการไฟฟ้าฯ เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะขายไฟได้ภายในปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กล่าวอีกว่า การชนะงานประมูลของเครือซีพี ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของธุรกิจ Solar ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในกลุ่มลูกค้าเอกชนรายใหญ่อย่างกว้าง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการ Solar Rooftop ที่อยู่ระหว่างพัฒนาในมือ 47 เมกะวัตต์ และหลังจากชนะการประมูลโครงการใหม่นี้ทำให้ CHOW มีโครงการในมือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ เมื่อรวมกับโครงการของภาคเอกชนรายใหญ่ที่อยู่ระหว่างการติดตั้งอีกหลายโครงการ จึงมั่นใจว่าในปีนี้บริษัทฯ จะมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 70 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายที่วางไว้

“ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ CHOW ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าภาคเอกชนทั้งรายใหญ่ และรายเล็ก จากประสบการณ์ที่ CHOW ทำงานมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่ครบวงจร ทั้งยังมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในตลาดมาแล้วอย่างกว้างขวาง โดยหลังจากนี้จะเห็นการเติบโตของธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับการขยายตัวเป็นอย่างดี ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี พันธมิตร และกระแสเงินสด”นายปรมัตถ์ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์