ต้าซิงตั้งเป้าสร้างโซนนวัตกรรม ทุกสายตาจับจ้องไปที่อนาคต - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 25 June 2022

ต้าซิงตั้งเป้าสร้างโซนนวัตกรรม ทุกสายตาจับจ้องไปที่อนาคต


ต้าซิงตั้งเป้าสร้างโซนนวัตกรรม ทุกสายตาจับจ้องไปที่อนาคต

รายงานข่าวจาก chinadaily.com.cn

เขตเศรษฐกิจท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง (BDIAEZ) เปิดการแข่งขันนวัตกรรม เพื่อสำรวจเมืองแห่งอนาคตด้วยความปรารถนาที่จะเป็น “แอโรโทรโพลิส” (aerotropolis) หรือมหานครรอบสนามบินในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

การแข่งขันนวัตกรรม “เมืองแห่งอนาคต” หรือ The “Future City” Explorer Global Innovation Competition เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม และจะไปสิ้นสุดในปลายเดือนสิงหาคม

คณะกรรมการบริหาร BDIAEZ ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันดังกล่าว เปิดเผยว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเมือง กระตุ้นนวัตกรรมด้านนโยบาย เทคโนโลยี และแบบจำลองธุรกิจ รวมถึงช่วยจัดสรรและจับคู่ทรัพยากร โดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ ความเสมอภาคทางวัฒนธรรม การบริโภควิถีใหม่ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ภาคส่วนเทคโนโลยีอัจฉริยะมองหาเทคโนโลยี โมเดล และข้อเสนอต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในการปรับปรุงการจัดการและบริการของโซน พร้อมช่วยสร้างเมืองอัจฉริยะ

นักวิชาการรุ่นเยาว์ นักศึกษา และสถาบันวิจัย ตลอดจนองค์กรด้านเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำเสนอแนวคิดและโครงการต่าง ๆ ได้

ศูนย์ BDIAEZ ในเขตต้าซิงของปักกิ่ง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่รอบสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิง จะทำหน้าที่เป็นสนามทดลอง และให้การสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันระดับแนวหน้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเปิดตัวโครงการของพวกเขา

นอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว ยังจะมีการแนะนำพวกเขาต่อนักลงทุน และได้รับคำแนะนำจากผู้นำในอุตสาหกรรมและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย BDIAEZ ซึ่งเชิญชวนให้มีการวางแผนและออกแบบ เพื่อพัฒนาศูนย์การประชุมและนิทรรศการและศูนย์การบริโภคนานาชาติ (International C&E and Consumption Hub) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ตลอดจนกระตุ้นการบริโภค

พื้นที่หลักของ BDIAEZ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร โดย 50 ตารางกิโลเมตรอยู่ในกรุงปักกิ่ง และส่วนที่เหลืออยู่ในมณฑลเหอเป่ยที่อยู่ใกล้กัน โดยศูนย์การประชุมและนิทรรศการและศูนย์การบริโภคนานาชาติที่ว่านี้ จะอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของส่วนปักกิ่ง

คณะมนตรีรัฐกิจได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวในปี 2559 โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ให้บริการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ พื้นที่สำหรับเทคโนโลยีการบินแห่งชาติ และพื้นที่สาธิตสำหรับการพัฒนาร่วมกันของปักกิ่ง เทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย

BDIAEZ กำลังสร้างศูนย์รวบรวมทรัพยากรทั่วโลก รวมถึงสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยอาศัยประโยชน์จากสนามบิน และนโยบายสิทธิพิเศษของเขตปฏิบัติการ

รูปแบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมของ BDIAEZ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว โดยมีอุตสาหกรรมชีวิตและสุขภาพเป็นตัวชูโรง และมีบริการระดับไฮเอนด์และความปลอดภัยด้านการบินเป็นรากฐาน ขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่และอุปกรณ์ขั้นสูงอยู่เบื้องหลัง

มีการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมหลักไปแล้ว 6 แห่ง ซึ่งรวมถึงศูนย์บริการนวัตกรรมเขตการค้าเสรี อุทยานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะ ศูนย์บ่มเพาะชีวการแพทย์ และศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ

BDIAEZ เป็นพื้นที่เดียวในปักกิ่ง ที่นำนโยบายของเขตการค้าเสรีและอุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน (Zhongguancun Science Park) ซึ่งเป็นเขตสาธิตไฮเทคในเมืองหลวงมาใช้ ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ของเมืองในการเปิดภาคบริการ

ขณะนี้คณะกรรมการบริหารของ BDIAEZ มีสิทธิ์ในการบริหารแล้ว 80 สิทธิ์ โดย 49 สิทธิ์ได้จากรัฐบาลท้องถิ่นเขตต้าซิง และอีก 31 สิทธิ์จากเทศบาล

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจก็มีความคืบหน้า ด้วยขั้นตอนการอนุมัติที่คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

นอกจากนี้ BDIAEZ ยังให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวกับองค์กรที่ประสบปัญหาด้วย และในขณะเดียวกันก็มีแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติ

เขตเศรษฐกิจแห่งนี้มีแผนจะลงนามเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ รวม 20 โครงการ และเปิดฉากเมกะโปรเจกต์ 6 โครงการจากจำนวนดังกล่าวในปีนี้ ตามรายงานของคณะกรรมการบริหาร

และจะเดินหน้าต่อไปด้วยการปฏิรูป บ่มเพาะอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก และช่วยให้การดำเนินงานของสนามบินเป็นไปอย่างราบรื่น

เขตเศรษฐกิจที่ทันสมัย ชาญฉลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะแล้วเสร็จภายในปี 2578 โดยจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพในระดับภูมิภาค ตามแผนพัฒนาของเขต

คาดว่า ณ จุดนั้น ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง จะกลายเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ โดยมีปริมาณผู้โดยสารต่อปีสูงถึง 100 ล้านคน

การแข่งขันนวัตกรรม “เมืองแห่งอนาคต” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.wenjuan.com/s/YRN32a8/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1846277/Beijing_Daxing_International_Airport_Economic_Zone.jpg

คำบรรยายภาพ – แผนผังศูนย์การประชุมและนิทรรศการและศูนย์การบริโภคนานาชาติ ของเขตเศรษฐกิจสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์