วิทยาลัยอันไท่ คว้าอันดับ 24 ของโลกจากการจัดอันดับหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 โดยไฟแนนเชียล ไทมส์ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 4 June 2022

วิทยาลัยอันไท่ คว้าอันดับ 24 ของโลกจากการจัดอันดับหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 โดยไฟแนนเชียล ไทมส์วิทยาลัยอันไท่ คว้าอันดับ 24 ของโลกจากการจัดอันดับหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 โดยไฟแนนเชียล ไทมส์

เซี่ยงไฮ้--เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ไฟแนนเชียล ไทมส์ (Financial Times หรือ FT) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 โดยผลปรากฏว่าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ (ACEM) แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (SJTU) ติดอันดับที่ 24 ของโลก

การจัดอันดับครั้งนี้พบว่า ตัวชี้วัดการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณค่า ซึ่งหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ให้กับผู้เรียนนั้นมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ และผลลัพธ์ของหลักสูตรยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งด้านการติดตามผลของหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบกำหนดเองของวิทยาลัยคว้าอันดับที่ 11 ของโลก ในขณะที่ด้านความคุ้มค่า การออกแบบหลักสูตร การเตรียมความพร้อม และการบรรลุเป้าหมายติดอันดับที่ 19 ส่วนด้านวิธีและสื่อการสอนนั้นอยู่ในอันดับที่ 20 นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอื่น ๆ ของหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเปิดในด้านต่าง ๆ ที่ติดอันดับโลก เช่น ด้านการติดตามผลติดอันดับที่ 13 ของโลก ด้านการเตรียมก่อนเปิดชั้นเรียนได้รับอันดับที่ 16 และด้านวิธีและสื่อการสอนคว้าอันดับที่ 21 ของโลกไปครอง

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2439 เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของจีน และมักติดหนึ่งในห้าอันดับแรกของประเทศ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่เป็นหัวหอกในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง รวมทั้งการศึกษาด้านธุรกิจโดยรวมของจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการจีนประเมินให้วิทยาลัยอันไท่เป็นวิทยาลัยด้านธุรกิจชั้นนำของจีนเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ

ในฐานะหลักสูตรแกนกลางของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ ศูนย์อบรมผู้บริหารระดับสูง (Executive Education Center) สนับสนุนรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันที่เข้มงวดและปฏิบัติได้จริง และการแสวงหาความเป็นเลิศในการศึกษาระดับนานาชาติโดยมีการใช้หลักสูตรเปิด หลักสูตรแบบกำหนดเอง และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาและองค์กรได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ เรียนรู้ขอบเขตพลวัตของทฤษฏีการจัดการ แก้ไขปัญหาการจัดการจริง พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมและภาวะผู้นำ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับองค์กร ไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างแพลตฟอร์มให้กับรัฐบาล มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ในการบูรณาการทรัพยากรและสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวและมั่นคงกับเหล่าองค์กรสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเผยแพร่แนวคิดและประสบการณ์การจัดการที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จากการฝึกอบรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ศูนย์อบรมผู้บริหารแห่งนี้ได้จัดการฝึกอบรมให้กับบริษัทมาแล้วกว่า 1,300 แห่ง และมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100,000 คน

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1824590/WechatIMG19.jpg

คำบรรยายภาพ - วิทยาลัยอันไท่ คว้าอันดับ 24 ของโลกจาก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์