ภูวดล สุนทรวิภาต ผู้บริหารบีซีพีจี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 14 April 2022

ภูวดล สุนทรวิภาต ผู้บริหารบีซีพีจี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยภูวดล สุนทรวิภาต ผู้บริหารบีซีพีจี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (Thai Photovoltaic Industries Association: TPVA) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2567

สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้คนไทยได้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความเหมาะสมในเรื่องความเข้มข้นของแสงแดด ขณะที่ราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ในปัจจุบันสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ยังได้เริ่มผลักดันให้มีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานสีเขียวได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์