ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชูจุดแข็ง One Stop Service ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ตัวแทนบริหารการขาย และนายหน้าพื้นที่รีเทล - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 15 April 2022

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชูจุดแข็ง One Stop Service ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ตัวแทนบริหารการขาย และนายหน้าพื้นที่รีเทลไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชูจุดแข็ง One Stop Service ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ตัวแทนบริหารการขาย และนายหน้าพื้นที่รีเทล

บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Salaya One Soi Tangsin ลงนามแต่งตั้ง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ตัวแทนบริหารการตลาดและการขายโครงการ Salaya One Residences พร้อมทั้งตัวแทนนายหน้าจัดหาผู้เช่าพื้นที่รีเทล Salaya One Soi Tangsin ซึ่งตัวโครงการเป็นแบบ Mix-Used ที่รวมพื้นที่ที่พักอาศัยและค้าปลีกเข้าด้วยกันเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในย่านศาลายา มูลค่าโครงการกว่า 2,200 ล้านบาท

โดยมี คุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณเดชโรจน์ ตั้งสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) คุณพนม กาญจนเทียมเท่า ประธานกรรมการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) คุณณัฎฐา คหาปนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) มร.แฟรงค์ ข่าน กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านที่พักอาศัย (คนที่ 3 จากซ้าย) คุณปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ กรรมการบริหารและหัวหน้าส่วนงานพื้นที่สำนักงาน (ขวาสุด) คุณพจมาน วรกิจโภคาทร หัวหน้าบริหารงานขายและการตลาด คุณอัฏฐพล ปิ่นสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริหารงานขายและการตลาด และ คุณอรินทร์พร เล็กเลิศผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตัวแทนหน้านายพื้นที่พาณิชยกรรม เข้าร่วมงาน

รายละเอียดโครงการ Salaya One Residences เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ที่ด้านหน้าโครงการเป็นพื้นที่ค้าปลีก (Mix-used) เพิ่มความสะดวกสบายเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในย่านศาลายา ตั้งอยู่ใกล้ ม.มหิดล ติดถนนใหญ่ ปากซอยตั้งสิน ที่ชูจุดขาย”ยืนหนึ่งย่านศาลายา” โปรดักส์พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ นักเรียน นักศึกษา หรือคนที่ต้องการอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมเกรด พรีเมี่ยม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์