เน็ตฟลิกซ์ ลงนามในข้อตกลงกับสภาเศรษฐกิจโลก มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล เชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 19 August 2019

เน็ตฟลิกซ์ ลงนามในข้อตกลงกับสภาเศรษฐกิจโลก มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล เชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน


เน็ตฟลิกซ์ ลงนามในข้อตกลงกับสภาเศรษฐกิจโลก มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน
ข้อตกลงในการร่วมพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และแนวทางบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัว

ฮานอย, 19 สิงหาคม 2562  - เน็ตฟลิกซ์ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับคณะทำงานด้านดิจิทัล อาเซียนของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ข้อตกลงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ASEAN Digital Skills Vision 2020" โดยสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัทเอกชน ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝน พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงาน 20 ล้านคนในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวนับเป็นภารกิจที่เร่งด่วน เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในอาเซียนกว่า 56,000 คนโดยสภาเศรษฐกิจโลกพบว่า เยาวชน 52 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าพวกเขาต้องหมั่นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดแรงงาน โดยเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถาม ไดัจัดอันดับให้ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพเชิงนวัตกรรม เป็นทักษะที่สำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องมีในอนาคต

นายยู-ชวง เคว๊ก กรรมการผูัจัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ของเน็ตฟลิกซ์ กล่าวว่า “ในขณะที่ธุรกิจของเน็ตฟลิกซ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราได้ร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพันธมิตรร่วมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจการความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าการมีทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การมีความรู้ในเรื่องดิจิทัลและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัว เป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรลุผลของแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน หรือ ASEAN Connectivity Master Plan”

นายจัสติน วู้ด หัวหน้าฝ่ายเอเชียแปซิฟิก และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจโลก กล่าวว่า เรามีความยินดีที่พันธมิตรทางอุตสาหกรรมอย่างเน็ตฟลิกซ์ ได้ร่วมมือในข้อตกลงอันสำคัญนี้ การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในลักษณะนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก เพื่อรับรองว่าสังคมและรัฐบาลทั่วภูมิภาคจะได้รับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น และไม่ล้าหลังในยุคแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีนี้ จวบจนปัจจุบัน โครงการได้ส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง เดือนแรกตั้งแต่ริเริ่มโครงการ เราได้ดำเนินการอบรมบุคลากรในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 8.9 ล้านคน รวมถึงจัดหาตำแหน่งฝึกงานให้กับแรงงานกว่า 30,000 คน ตามข้อตกลงที่ตั้งไว้

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เน็ตฟลิกซ์จะเริ่มแผนการดำเนินงาน ที่เน้นสามเรื่องหลักๆ ได้แก่:
  • การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4.0 ซึ่งเป็นการเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการผลิตคอนเท้นต์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงบนอินเตอร์เน็ต เช่น การเขียนต้นฉบับ การถ่ายทำ และการปฏิบัติงานหลังจากถ่ายทำเสร็จ 
  • ความปลอดภัยในโลกออนไลน์และความรู้ด้านดิจิทัล โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมถึงองค์กรที่กำกับดูแล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้และเครื่องมือในการรับชมรายการบันเทิงออนไลน์อย่างปลอดภัย 
  • แนวทางการบริหารจัดการ 4.0 เพื่อความคล่องตัว โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการเสริมสร้างความคล่องตัวขณะปฏิบัติงาน ช่วยให้องค์กรที่กำกับดูแลเรื่องดิจิทัลสามารถก้าวผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ไปได้ด้วยดี และตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้ทัน

เน็ตฟลิกซ์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดโครงการปฏิบัติ และการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะริเริ่มในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามในช่วง เดือนข้างหน้านี้ โดยเน็ตฟลิกซ์จะพิจารณาสานต่อโครงการในประเทศ อื่นๆในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์