HORNBILL INTERNATIONALร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 18 February 2019

HORNBILL INTERNATIONALร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก”


ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONALร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม วันรักนกเงือก ในคอนเซ็ปต์“HORNBILL…คู่รักแท้ โดยมี จเรศักดิ์ คำสวัสดิ์ ผู้จัดการแบรนด์HORNBILL และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ขึ้นรับมอบภาพต้นแบบ ผลงาน เป้ สีน้ำ (อรรณพ ศรีสัจจา)เพื่อทำ “HORNBILL เสื้อคู่รัก จำหน่ายในงาน โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสบทบมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ทั้งนี้ยังมี ผศ.ดร. สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ ประธานมูลนิธิฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิฯ นิรมล เมธีสุวกุล , ชยพล ศรศิลป์และ พิมพ์ใจ ดวงเนตร ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์