ดีพร้อม หนุนเกษตรกร-วิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรม แปรรูปมะม่วงสร้างมูลค่าเพิ่ม - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 4 November 2022

ดีพร้อม หนุนเกษตรกร-วิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรม แปรรูปมะม่วงสร้างมูลค่าเพิ่มดีพร้อม หนุนเกษตรกร-วิสาหกิจชุมชน
จ.ขอนแก่น ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แปรรูปมะม่วงสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขอนแก่น///4 พ.ย. 2565 นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการแปรรูปมะม่วงผงอบแห้งและมะม่วงพิวเร ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DIPROM Fruit Creation) ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมราว 50 คน อาทิ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบัวลายเพื่อการส่งออก จ.นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก จ.นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแซง จ.กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก หมู่ 4 ต.วังม่วง อ. เปือยน้อย จ.ขอนแก่น และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านวังหว้า จ.ขอนแก่น เป็นต้น การอบรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติการที่ทุกคนได้ฝึกกระบวนการแปรรูปตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์กับกิจการของตนเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสูญเสียของผลผลิตมะม่วง

โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DIPROM Fruit Creation) จัดโดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน OTOP ที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเสียอาหาร(Food loss & Food waste) ในปีนี้นอกจากมะม่วงแล้วยังดำเนินการพัฒนา อะโวคาโด และฝรั่ง อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์